Kiedy, wykorzystując rozszerzenia, zrobisz już swoją stronę w Joomla!, nad jej wyglądem panował będziesz, używając parametrów. Parametry kontrolują wszystko, począwszy od tego, czy wyświetlana jest nazwa autora, do liczby elementów wyświetlanych na listach.

Parametry domyślne dla każdego komponentu zmieniane są przy użyciu przycisku Opcje znajdującego się na pasku przybornika.

 

Jeśli jesteś zadowolony z obecnego wyglądu swojej witryny, możesz pozostawić wszystkie parametry ustawione w sposób domyślny, czyli taki, jaki został im nadany podczas instalacji. Kiedy staniesz się bardziej doświadczonym użytkownikiem Joomla!, na pewno będziesz ich używać częściej.