Dodatki

Znaczek DodatkiDodatki, zwane także wtyczkami, to wysoce wyspecjalizowane rozszerzenia, wzbogacające Joomla! o nowe możliwości lub rozszerzające istniejące funkcje. Niektóre są związane z konkretnymi rozszerzeniami, inne - jak edytory - wykorzystywane są w różnych składnikach Joomla!. Początkujący użytkownicy zazwyczaj nie muszą zmieniać ustawień dodatków instalowanych wraz z Joomla!. Pomoc

Dodatki z grupy Ikony skrótów - powiadomienia informują, czy Twoje oprogramowanie - Joomla! i rozszerzenia Joomla! - jest aktualne. Dodatki sprawdzają, czy pojawiły się aktualizacje oprogramowania. Jeśli tak, sygnalizują to krótkim komunikatem zachęcającym do przeprowadzenia aktualizacji

Powiadomienia wyświetlane są na pulpicie administratora, stronie, którą widzisz po zalogowaniu do zaplecza.

Standardowa instalacja Joomla wyposażona jest w dwie ikony skrótów:

 • Ikona powiadomienia o aktualizacjach Joomla! Pomoc
 • Ikona powiadomienia o aktualizacjach rozszerzeń Joomla! Pomoc.

Komponent Wyszukiwanie używa dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. Każdy z dodatków odpowiada za przeszukiwanie treści obsługiwanych przez komponent, z którym współdziała. Instalując komponenty innych programistów, sprawdź, czy nie zaprojektowali również odpowiedniego dodatku typu Przeszukuj. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć przeszukiwanie niektórych obszarów witryny, by zwiększyć wydajność i szybkość wyszukiwania bądź z innych powodów.

:

 • Przeszukuj Artykuły › Pomoc
 • Przeszukuj Doniesienia › Pomoc
 • Przeszukuj Kategorie › Pomoc
 • Przeszukuj Kontakty › Pomoc
 • Przeszukuj Zakładki › Pomoc

Wszystkie instalowane z Joomla! dodatki komponentu Wyszukiwanie są domyślnie włączone.

Dodatki CAPTCHA chronią przed spamowaniem takie formularze, jak rejestracyjny, logowania, kontaktowy. Podstawowa instalacja Joomla! wyposażona jest w jeden dodatek, który korzysta z usługi ReCaptcha®, ale można zainstalować inne tego typu dodatki.

Standardowy dodatek:

Uwaga: ReCaptcha jest znakiem towarowym firmy Google Inc., jest produktem niezależnym nie związanym z Projektem Joomla! Aby korzystać z dodatku, musisz się zarejestrować na stronie w Recaptcha.net i wyrazić zgodę na warunki korzystania z tej usługi. Pełniejsza instrukcja dostępna jest na stronie zarządzania dodatkami, gdy otworzysz dodatek CAPTCHA do edycji.

Dodatki z grupy System uaktywniają się w momencie ładowania strony. Obsługują wiele globalnych funkcji systemowych, takich jak tworzenie prostych adresów, rejestrowanie zdarzeń interesujących administratora, czy korzystanie z pamięci podręcznej. Nowością w Joomla! 1.6 jest dodatek Przekierowania, który wraz z komponentem pomaga zarządzać zmianami w adresach internetowych.

Domyślnie włączone:

 • System - Diagnostyka › Pomoc
 • System - Dzienniki › Pomoc
 • System - Proste adresy › Pomoc
 • System - Przekierowania › Pomoc
 • System - Zapamiętaj mnie › Pomoc

Domyślnie wyłączone:

 • System - Filtr języków › Pomoc
 • System - Polityka P3P › Pomoc
 • System - Pamięć podręczna › Pomoc

Dodatki z rodziny Uwierzytelnianie [authentication] obsługują różne sposoby autoryzacji użytkowników Joomla!. Domyślne uwierzytelnienie obsługuje dodatek specyficzny dla systemu, nazwany Uwierzytelnianie - Joomla!. Można również włączyć obsługę uwierzytelniania za pomocą konta GMail lub LDAP. Można również zainstalować inne dodatki, przykładowo obsługujący uwierzytelnianie OpenID czy w innych systemach.

Domyślnie włączone:

 • Uwierzytelnianie - Joomla!. Pomoc

Domyślnie wyłączone:

 • Uwierzytelnianie - Gmail. Pomoc
 • Uwierzytelnianie - LDAP. Pomoc

Dodatki z grupy Użytkownik [users] wspomagają dodatkowymi funkcjami komponent o tej samej nazwie. W Joomla! 1.6 grupa ta wzbogaciła się o dwa nowe dodatki, które są standardowo wyłączone.

Domyślnie włączony:

 • Użytkownik - Joomla! › Pomoc

Domyślnie wyłączone:

 • Użytkownik - Kreator kontaktu › Pomoc.
  Gdy tworzone jest nowe konto użytkownika, automatycznie dodaje rekord w komponencie Kontakty połączony z kontem użytkownika.
 • Użytkownik - Profil › Pomoc
  Przykładowy dodatek umożliwia rozszerzenie o dodatkowe pola formularza rejestracyjnego. Dodatek obsługuje również ich wyświetlanie. Intencją tego przykładu jest pokazanie, jak można stworzyć różne rodzaje profili użytkownika.

Zadaniem dodatków z grupy Edytory [editors] jest ładowanie edytorów kodu wykorzystywanych podczas tworzenia i redagowania treści. W większości miejsc domyślnie ładowany jest edytor TinyMCE. W przypadku, gdy chcemy umieścić zwykły tekst lub dowolny kod, można - zamiast wizualnego edytora TinyMCE - wybrać w ustawieniach swojego konta użytkownika opcję Bez edytora.

Edytor CodeMirror służy do edycji kodu źródłowego szablonów.

Wszystkie dodatki z tej grupy są domyślnie włączone:

 • Edytory - Bez edytora › Pomoc
 • Edytory - CodeMirror › Pomoc
 • Edytory - TinyMCE › Pomoc