Dodatki CAPTCHA chronią przed spamowaniem takie formularze, jak rejestracyjny, logowania, kontaktowy. Podstawowa instalacja Joomla! wyposażona jest w jeden dodatek, który korzysta z usługi ReCaptcha®, ale można zainstalować inne tego typu dodatki.

Standardowy dodatek:

Uwaga: ReCaptcha jest znakiem towarowym firmy Google Inc., jest produktem niezależnym nie związanym z Projektem Joomla! Aby korzystać z dodatku, musisz się zarejestrować na stronie w Recaptcha.net i wyrazić zgodę na warunki korzystania z tej usługi. Pełniejsza instrukcja dostępna jest na stronie zarządzania dodatkami, gdy otworzysz dodatek CAPTCHA do edycji.