Komponent Wyszukiwanie używa dodatków precyzujących zakres przeszukiwania witryny. Każdy z dodatków odpowiada za przeszukiwanie treści obsługiwanych przez komponent, z którym współdziała. Instalując komponenty innych programistów, sprawdź, czy nie zaprojektowali również odpowiedniego dodatku typu Przeszukuj. Jeśli chcesz, możesz wyłączyć przeszukiwanie niektórych obszarów witryny, by zwiększyć wydajność i szybkość wyszukiwania bądź z innych powodów.

:

  • Przeszukuj Artykuły › Pomoc
  • Przeszukuj Doniesienia › Pomoc
  • Przeszukuj Kategorie › Pomoc
  • Przeszukuj Kontakty › Pomoc
  • Przeszukuj Zakładki › Pomoc

Wszystkie instalowane z Joomla! dodatki komponentu Wyszukiwanie są domyślnie włączone.