Komponent Artykuły (com_content) jest bodaj najczęściej używanym, bo obsługuje tworzenie i udostępnianie powszechnie stosowanej formy treści - artykułów. Komponent jest niezwykle elastyczny, udostępnia najwięcej sposobów prezentacji treści (widoków). Artykuły mogą być tworzone nie tylko na zapleczu, ale i w części frontowej. Wykorzystanie komponentu Artykuły jest najłatwiejszym sposobem wzbogacania treści witryny.

Pomoc