Ten artykuł zarchiwizowano celowo, aby zaprezentować przykład układu strony typu Archiwum artykułów.

Jak w poprzednich wydaniach, Joomla!, zapewnia wygodny i łatwy szkielet publikacji treści w witrynach internetowych wszelkiego typu [ang. framework]. Wsparcie zmiennej natury Internetu i nowych technologii sieciowych wymagały solidnej przebudowy Joomla!, wzbogacenia użyteczności i uproszczenia interfejsu użytkownika. Joomla! 1.5 posiada wiele nowych cech.

W wydaniu Joomla! 1.5:

  • istotnie zwiększono użyteczność, sprawność i skalowalność, zostawiając daleko w tyle oryginalne Mambo;
  • zapewniono obsługę dowolnego języka - dwubajtowe kodowanie utf (język japoński!), obsługa tekstów w językach z pisownią od prawej (np. arabski, farsi i hebrajski);
  • rozszerzono zdolność integracji z aplikacjami zewnętrznymi przez usługi sieciowe i zdalne uwierzytelnianie, np. Lekki protokół dostępu do usług katalogowych (LDAP);
  • udoskonalono technikę dodawania treści, szablony i formy prezentacji, aby zapewnić obsługę standardów dostępności i użyteczności dla dowolnych odbiorców;
  • zbudowano nowoczesny i elastyczny szkielet projektowy (ang. framework) dla komponentów i innych rozszerzeń;
  • zachowano zgodność z poprzednimi wydaniami Joomla!, komponentami, szablonami, modułami i innymi dodatkami.