Spis treści

Wszystkie komponenty witryny obsługiwane są na zapleczu administracyjnym. Oprócz wymienionych wcześniej na zapleczu dostępnych jest jeszcze kilka innych komponentów, które nie mają swoich bezpośrednich odpowiedników w części frontowej, ale pomagają kształtować witrynę. Do ważniejszych wśród nich należą:

  • Media
  • Rozszerzenia
  • Projektant menu
  • Konfiguracja globalna
  • Reklamy