Komponent Kontakty (com_contact) umożliwia tworzenie i wyświetlanie danych kontaktowych oraz przygotowanie i posługiwanie się formularzami kontaktowymi, pozwalającymi wysyłać adresatom wiadomości.

Komponent może posłużyć do stworzenia księgi adresowej osób, urzędów, instytucji, firm, organizacji, biur, która ułatwi użytkownikom witryny kontakty za pomocą poczty elektronicznej albo klasycznych środków komunikacji.

Komponent można też z powodzeniem wykorzystać do tworzenia różnego typu katalogów tematycznych, np. ofertowych.

Pomoc