Komponent Użytkownicy (com_users) pozwala odwiedzającym zakładać swoje konta, logować się i wylogować, zmieniać szczegóły swego profilu, odzyskiwać zapomniane hasło, itp. W części administracyjnej umożliwia operatorom tworzenie grup użytkowników i zarządzanie prawami dostępu.

Pomoc