Łatwo jest rozpocząć tworzenie swojej własnej witryny. Na początek przyda się nieco wiedzy o podstawach.

Co to jest CMS - system zarządzania treścią?

System zarządzania treścią (ang. Content Management System) jest oprogramowaniem, które ułatwia stworzenie witryny internetowej i jej obsługę dzięki rozdzieleniu procesu tworzenia treści od mechanizmów potrzebnych do ich prezentacji w Internecie.

Zawartość (treści, materiały) w przypadku witryny Joomla! przechowywana jest w bazie danych, w odróżnieniu od statycznych stron internetowych, których zawartość jest przechowywana w plikach na serwerze. Za wygląd i atmosferę odpowiada szablon. Oprogramowanie Joomla! łączy szablon i zawartość, by dynamicznie tworzyć doskonałe strony internetowe.

Witryna i zaplecze

Twoja strona internetowa Joomla! składa się faktycznie z dwóch odrębnych witryn:

  • publicznej, widocznej dla wszystkich odwiedzających, nazywanej witryną, oraz
  • administracyjnej, wykorzystywanej przez osoby zarządzające witryną, nazywanej zapleczem.

Dostęp do witryny można uzyskać po wpisaniu jej adresu w przeglądarce internetowej lub innym urządzeniu odczytującym. Dostęp na zaplecze można uzyskać po uzupełnieniu adresu witryny o ścieżkę /administrator, np. (np. www.domena.pl/administrator). W tej przykładowej witrynie można również uzyskać dostęp do strony administracyjnej, klikając - po zalogowaniu się - odnośnik „Zaplecze” w menu głównym, obok tego artykułu.

Logowanie się

Aby zalogować się do części publicznej (czyli witryny), skorzystaj z formularza logowania albo odnośnika „Logowanie” w „Głównym menu”. Użyj nazwy i hasła użytkownika stworzonych podczas instalacji Joomla!. Po zalogowaniu się będziesz w stanie tworzyć i redagować artykuły.

Zarządzając swoją witryną, możesz tworzyć zawartość, która będzie widoczna tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników.

Tworzenie artykułu

Po zalogowaniu zobaczysz dodatkowe, niewidoczne wcześniej „Menu użytkownika”. Aby stworzyć nowy artykuł, kliknij w tym menu odnośnik „Wyślij artykuł”.

Nowy interfejs artykułu daje Ci wiele opcji, ale wszystko, co musisz zrobić, to ustalić tytuł i umieścić coś w obszarze treści. Aby ułatwić znalezienie artykułu, opublikuj go i przypisz do kategorii Joomla!.

Możesz też redagować istniejące artykuły, klikając ikonę „Dostosuj” na liście po prawej stronie nagłówka artykułu (jeśli jest dostępna).

Szablon i moduły

Wygląd Twojej witryny jest kontrolowany przez szablon. w jego ustawieniach można zmienić nazwę witryny, kolor tła, kolor podświetlenia i inne cechy. Wybierz z menu na zapleczu pozycje Rozszerzenia/Szablony, a następnie kliknij odnośnik Moj styl domyślny (protostar). Zmian można dokonać na karcie Opcje.

Pola wokół głównej treści witryny nazywane są modułami. Można wzbogacać strony witryny o własne moduły. Jeśli chcesz zmienić obraz w górnej części strony, przejdź na zapleczu na stronę Rozszerzenia/Moduły i dokonaj zmiany w module Obraz.

Dowiedz się więcej

Oczywiście, potrzebujesz więcej wiedzy o Joomla!, aby stworzyć taką witrynę, jaką sobie wyobrażasz. Więcej możesz się nauczyć z elektronicznej Biblioteki Polskiej Dokumentacji Joomla!, z witryny oficjalnej dokumentacji Joomla!, a także uczestnicząc w polskim forum użytkowników Joomla! i międzynarodowym forum Joomla!.