Komponent Zakładki (com_weblinks) obsługuje gromadzenie, porządkowanie i udostępnianie adresów stron internetowych i innych zasobów (dokumentów, plików). Umożliwia zgłaszanie zakładek przez użytkowników. Zapewnia atrakcyjną, jednolitą i bogatą informacyjnie formę prezentacji.

Pomoc